Všetky kurzy

Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

Obranná streľba z pištole - Skryté nosenie

Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou - Obranná streľba - Skryté nosenie

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

Pištoľ Level 1 - Základy streľby a bezpečnosť

Pomocou priateľského výkladu inštruktorov sú absolventi oboznámení o základnej manipulácií s pištoľou a aspektoch dôležitých pre efektívnu streľbu. Kurz je možné absolvovať aj bez zbrojného preukazu.

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

Pištoľ Level 2 - Riešenie závad, streľba na viacpočetný cieľ po fyzickej záťaži

Cieľom tohoto kurzu je nadviazať na získané vedomosti z kurzu Pištoľ Level 1, a systematicky budovať sebavedomie v manipulácií a streľbe z pištole, pomocou výkladu a praktických drillov.

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

Pištoľ Level 3 - Streľba s využitím bariér a pohyb

Cieľom tohoto kurzu je oboznámiť účastníkov kurzu ako efektívne využívať bariéry, pohybovať počas streľby tak, aby boli schopní rýchlo a presne reagovať na náročné situácie.

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

Pištoľ Level 4 - Obranná streľba z pištole vo vysoko krízových situáciách

Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou - Level 4 - Krízové situácie

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

Pištoľ - Zbrojár - Údržba a opravy

Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou - Pištoľ - Zbrojár

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

Drill kurz: Pištoľ+Puška

Presnosť, rýchlosť a vyhodnocovanie sú zručnosti nevyhnutné v rámci pripravenosti jedinca na krízové situácie. Pomocou drilov a spätnej väzby inštruktorov postupne zlepšujeme uvedené zručnosti.

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

Pištoľ a útočná puška Level 2 - Krízové situácie

Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou - Pištoľ a útočná puška Level 2

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

Dril kurz - Pištoľ Tréning - kurz rozšírenia techniky streľby a zručností

Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou - Dril kurz - Pištoľ Tréning

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

Dril kurz - Pištoľ 2 - Individuálna streľba v neštandardných pozíciách a vozidlo.

Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou - Dril kurz - Pištoľ 2 - Neštandardné pozície a vozidlo

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

Kurz pre ženy - Základný kurz

Našim cieľom je vytvoriť čo najpríjemnejšie prostriede, bez stresujúcich faktorov, pre každú ženu ktorá má záujem naučiť sa bezpečne manipulovať so zbraňou a pochopiť princípy streľby. Kurz je možné absolvovať aj bez zbrojného preukazu.

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

Kurz pre ženy - Bojová presnosť a účinnosť pri obrannej streľbe

Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou - Kurz pre ženy - pištoľ Level 2

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

Level 5 - Obrana ostatných na mieste dynamického incidentu

Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou - Level 5 - Streľba pri obrane druhých

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

Defenzívna pištoľ - Drill kurz Level 3

Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou - Defenzívna pištoľ - Drill level 3

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

Defenzívna pištoľ - Level 9 - Streľba za zníženej viditeľnosti Low - Light

Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou - Level 9 - Defenzívna pištoľ - Low light

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

Defenzívna pištoľ - Level 7 - Obrana v podmienkach domu alebo bytu (Home defense)

Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou - Level 7 - Defenzívna pištoľ - Home defense

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

Defenzívna pištoľ level - Shot Plus Fit - Defenzívna streľba po fyzickej záťaži

Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou - Level 8 - Defenzívna pištoľ - Shot Plus Fit

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

VEHICLE CLOSE QUARTER BATTLE - PISTOL

Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou - VCQB - Pistol

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s pištoľou

Pištoľ Drill

Pištoľové Drilly

Viac info

Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou

Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou

Puška level 1 – Technika streľby a bezpečnosť

Cieľom kurzu je zvládnutie základnej bezpečnej manipulácie s puškou, mierená aj dynamická streľba na jeden a viac terčov a zvládnutie efektívneho pomeru medzi rýchlosťou streľby a presnosťou.

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou

Útočná puška Level 2 - Bojová presnosť a účinnosť pri obrannej streľbe

Počas kurzu sa nadväzuje na dosiahnuté vedomosti z kurzu Puška Level 1, absolventi počas kurzu systematickým postupom získavajú sebavedomie pri streľbe z viacero pozícií a riešení závad.

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou

Útočná puška Level 3 - Streľba s využitím bariér, streľba z vozidla

Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou - Level 3 - Bariéry a vozidlo

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou

AK-47 / AKM - Operátor

Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou - AK-47 / AKM - Operátor

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou

AR15 / M4 - Operátor

Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou - AR15 / M4 - Operátor

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou

AR15 - Zbrojár - Údržba a opravy

Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou - AR15 - Zbrojár

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou

Dril kurz - Útočná puška vz. 58 - Technika streľby s využitím bariér na stredné a dlhé vzdialenosti.

Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou - Dril kurz - Útočná puška vz. 58

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou

Dril kurz - Útočná puška AK-47 / AKM - Technika streľby s využitím bariér na stredné a dlhé vzdialenosti.

Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou - Dril kurz - Útočná puška AK-47 / AKM

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou

Dril kurz - Útočná puška AR15 / M4 - Technika streľby s využitím bariér na stredné a dlhé vzdialenosti.

Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou - Dril kurz - Útočná puška AR15 / M4

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou

Marksman ( DMR Drill )

Cieľom drillu je rozvoj zručností potrebných pre efektívnu streľbu na stredne dlhé vzdialenosti (50 - 300 m)

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou

SA vz.58 - Zbrojár - Údržba a opravy

Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou - SA vz.58 - Zbrojár

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou

AR15 - BASIC SHOOTING COURSE

Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou - AR15 - BASIC SHOOTING COURSE

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou

AR15 - ADVANCE SHOOTING COURSE

Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou - AR15 - ADVANCE SHOOTING COURSE

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou

Taktická streľba z pušky za zníženej viditeľnosti

Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou - Level 9 - Puška - LOW LIGHT

Viac info
Kurzy taktickej a obrannej streľby s puškou

VEHICLE CLOSE QUARTER BATTLE - RIFLE

Kurz je zameraný na zvládnutie situácií kedy potrebujete operovať s puškou vo vozidle, okolo vozidla a zároveň využívať časti vozidla ktoré sú vhodné ako kryt.

Viac info

Kurzy sniper

Kurzy sniper

Kurz prebíjania športových nábojov - Lvl 1 technická časť

Kurzy sniper - Kurz prebíjania športových nábojov - Lvl 1

Viac info
Kurzy sniper

Sniper Level 1 - Základný kurz

Úvod do problematiky streľby na dlhú vzdialenosť. Pomocou profesionálneho teoretického výkladu a postupným nabaľovaním informácií absolventi prenášajú svoje dosiahnuté vedomosti do praktických zručností.

Viac info
Kurzy sniper

Sniper Level 2 - Pokročilý

Cieľom kurzu je prehĺbenie do problematiky streľby na dlhú vzdialenosť, rozšírenie vedomostí vnútornej a vonkajšej balistiky, správne zaujatie pozície v neštandartných polohách a práca s vetrom.

Viac info
Kurzy sniper

Sniper Level 3 - Pro

Pokročilý kurz ktorý otestuje vaše teoretické a praktické vedomosti prostredníctvom širokého spektra drillov pod stresom a fyzickou záťažou s nutným využitím korekcie optiky a prenosom zámernej osnovy.

Viac info
Kurzy sniper

Level 2 ADVANCE Športová streľba na dlhé vzdialenosti , F class 100-500m

Kurzy sniper - Level 2 ADVANCE Športová streľba na dlhé vzdialenosti , F class 100-500m

Viac info
Kurzy sniper

Level 3 ADVANCE Dynamická športová streľba na dlhé vzdialenosti , PRS

Kurzy sniper - Level 3 ADVANCE Dynamická športová streľba na dlhé vzdialenosti , PRS

Viac info
Kurzy sniper

Tréning športovej streľby na dlhé vzdialenosti , F- class 100-500m

Kurzy sniper - Tréning športovej streľby na dlhé vzdialenosti , F- class 100-500m

Viac info
Kurzy sniper

Tréning- Dynamická športová streľba na dlhé vzdialenosti , PRS

Kurzy sniper - Tréning- Dynamická športová streľba na dlhé vzdialenosti , PRS

Viac info
Kurzy sniper

Poľovnícky kurz , lvl 1.

Kurzy sniper - Poľovnícky kurz - lvl.1

Viac info
Kurzy sniper

WINTER TACTICAL LONG RANGE SHOOTING

Kurzy sniper - WINTER TACTICAL LONG RANGE SHOOTING

Viac info

Špeciálne kurzy

Špeciálne kurzy

Príprava na Zbrojný preukaz

Pomocou výkladu, diskusie a praktických ukážok Vás uvedieme do problematiky legálneho vlastnenia a používania strelných zbraní. Daný kurz je organizovaný v spolupráci s našim partnerom, občianskym združením Legis Telum, o.z..

Viac info
Špeciálne kurzy

Brokovnica Level 1 - Bezpečnosť a taktika

Špeciálne kurzy - Brokovnica Level 1 - Bezpečnosť a taktika

Viac info
Špeciálne kurzy

CQB - Taktické vstupy do uzavretých priestorov

Špeciálne kurzy - CQB - Taktické vstupy

Viac info
Špeciálne kurzy

CQB - Taktické operácie v uzavretých priestoroch

Cieľom kurzu je pripraviť absolventa na operácie v zastavaných priestoroch a prácu v tíme, pri zachovaní maximálnej bezpečnosti a schopnosťou vnímania pohybu svojich kolegov a samého seba.

Viac info
Špeciálne kurzy

Active Shooter

Špeciálne kurzy - Active Shooter

Viac info
Špeciálne kurzy

FPOS - First Person on Scene

- ŠPECIÁLNE KURZY - FPOS - First Person on Scene

Viac info
Špeciálne kurzy

MIRA - Medicine In Remote Areas

- ŠPECIÁLNE KURZY - MIRA - Medicine In Remote Areas

Viac info
Špeciálne kurzy

Privátny kurz Pištoľ - ONE on ONE

Špeciálne kurzy - Privátny kurz

Viac info
Špeciálne kurzy

ACLS - Advance Combat Life Saver Level 1

Špeciálne kurzy - ACLS - Advance Combat Life Saver Level 1

Viac info
Špeciálne kurzy

ACLS - Advance Combat Life Saver Level 2

Špeciálne kurzy - ACLS - Advance Combat Life Saver Level 2

Viac info
Špeciálne kurzy

ACLS - Advance Combat Life Saver Level 3

Špeciálne kurzy - ACLS - Advance Combat Life Saver Level 3

Viac info
Špeciálne kurzy

ACLS - Advance Combat Life Saver Level 4

Špeciálne kurzy - ACLS - Advance Combat Life Saver Level 4

Viac info
Špeciálne kurzy

Brokovnica Level 2

Špeciálne kurzy - Brokovnica Level 2

Viac info
Špeciálne kurzy

RDA RANGE DAY

Priateľské stretnutie streleckéj komunity, čaká vás množstvo drillov, statických, dynamických, puškových, pištoľových ale taktiež aj množstvo zábavy, jedla, workshopov a stánkov z gearom od našich partnerov.

Viac info
Špeciálne kurzy

STOP THE BLEED

Cieľom kurzu Stop The Bleed je pripraviť absolventa na správne rozpoznanie život ohrozujúceho krvácania a voľbu systematického postupu a jeho následnú zástavu.

Viac info

Profesné kurzy

Profesné kurzy

Bodyguard - Osobný strážca

Profesné kurzy - Bodyguard - Osobný strážca

Viac info
Profesné kurzy

Bodyguard - Krízové situácie (TBS)

Profesné kurzy - Bodyguard - Krízové situácie (TBS)

Viac info
Profesné kurzy

Bodyguard - Taktické riadenie vozidla

- Profesné kurzy - Bodyguard - Taktické riadenie vozidla

Viac info
Profesné kurzy

Bodyguard - Team Leader

- Profesné kurzy - Bodyguard - Team Leader

Viac info
Profesné kurzy

SBS / MP - Strelecká príprava Level 1

Profesné kurzy - SBS/MP - Strelecká príprava Level 1

Viac info
Profesné kurzy

SBS / MP - Strelecká príprava Level 2

Profesné kurzy - SBS/MP - Strelecká príprava Level 2

Viac info
Profesné kurzy

BOOT CAMP - PSD Close Protection - Osobná ochrana v krízových oblastiach

Profesné kurzy - PSD - Osobná ochrana v krízových oblastiach

Viac info
Profesné kurzy

Špecialista ochrany osôb - Personal Security Detail

Profesné kurzy - Špecialista pre ochranu osôb - PSD

Viac info
Newsletter RDA

NEWSLETTER RDA

Cookies

Pre správnu funkčnosť stránky, používame iba nevyhnutné cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies ( zlepšujú napr. funkčnosť stránky, YouTube videí, zdielanie postov...), akceptovaním súhlasíte s ich používaním.

Viac informácií.